Zapisy trwająZAPISZ SIĘ NA KOLEJNY SEMESTR Sprawdź

Instrukcja panelu klienta

Spis treści

  1. Logowanie
  2. Mój profil
  3. Moje grupy
  4. Zgłaszanie nieobecności
  5. Odrabianie zajęć
  6. Moje płatności

Logowanie

Przycisk logowania Przycisk logowania w urządzeniach mobilnych

Aby zalogować się do panelu kursanta należy w prawym górnym rogu strony kliknąć przycisk "Panel kursanta". W przypadku używania urządzenia mobilnego należy najpierw kliknąć w przycisk z trzema falami a gdy otworzy się boczne menu wybrać z niego "Panel kursanta". Następnie w otwartym panelu logowania należy wpisać swój login i hasło aby przejść do widoku panelu kursanta.

Mój profil

Aby przejść do ustawień swojego profilu należy po uprzednim zalogowaniu się do panelu kursanta kliknąć w prawym górnym rogu na przycisk ze swoim imieniem i nazwiskiem (w przypadku urządzenia mobilnego będzie to przycisk z ikoną Twojego awatara) a następnie z rozwiniętego menu wybrać "Mój profil". Z poziomu edycji profilu mamy możliwość zmiany numeru telefonu, adresu e-mail, hasła a także adresu.

Widok profilu kursanta

Moje grupy

Widok grup kursanta

Widok "Moje grupy" to lista wszystkich grup, do których należy dany kursant. Grupy możemy wyszukiwać dzięki umieszczonej na górnej belce wyszukiwarce. Umożliwia ona wyszukiwanie po polach: semestr, basen, trener, czy poziom edukacji. W ramach widoku grupy kursant ma również dostęp do spisu wszystkich zajęć w danej grupie. Aby je zobaczyć wystarczy kliknąć w przycisk "Zajęcia" ,który rozwinie listę zajęć. Kolory teł pod zajęciami odzwierciedlają obecność kursanta na zajęciach - oznaczenia są przedstawione w legendzie poniżej spisu zajęć.

Zgłaszanie nieobecności

Kursant w ramach zajęć może zgłosić swoją nieobecność na zajęciach co najmniej 5 godzin przed czasem rozpoczęcia zajęć. Aby zgłosić nieobecność należy rozwinąć listę zajęć i przy zajęciach na których chcemy zgłosić nieobecność kliknąć przycisk "Zgł. nb.". Przycisk jest aktywny tylko dla zajęć, które jeszcze się nie odbyły i do ich rozpoczęcia jest więcej czasu niż 5 godzin. Tylko zgłoszenie nieobecności daje możliwość odrobienia nieobecności. Podczas zgłoszenia nieobecności przez kursanta zostaje wysłana informacja (powiadomienie systemowe) do trenera prowadzącego zajęcia o nieobecności kursanta.

Widok przycisku zgłoszenia nieobecności Widok okienka potwierdzenia nieobecności

Odrabianie zajęć

Widok przycisku odrabiania nieobecności Widok okienka odrabiania nieobecności

Aby odrobić zajęcia należy kliknąć na przycisk "Odrób" przy zajęciach, na których zgłosiliśmy wcześniej nieobecność. Następnie wyświetli się okienko, w którym kursant wybiera z listy wszystkich zajęć, które może wybrać w ramach zdefiniowanych grup zajęciowych. W okienku wyświetlane są wszystkie treningi, na które kursant może się zapisać (zajęcia przyszłe) jak również zajęcia, na których nie ma już miejsc (aby kursant wiedział, że miejsce może się zwolnić). Możliwość zapisu na zajęcia z brakiem miejsc jest zablokowana. W przypadku pomyślnego zapisania się na odrabianie zajęć do innej grupy, z systemu usunięte zostaje zgłoszenie nieobecności i wysłana zostanie informacja do trenera zajęć obrabianych iż kursant postanowił odrabiać zajęcia na jego treningu.

Moje płatności

Lista płatności przedstawia aktualny stan portfela kursanta a także historię wszystkich jego wpłat i zaległości.

Widok okienka płatności