Formularz zapisu

"Imię i nazwisko uczestnika zajęć (wymagane)

adres e-mail (wymagane)

telefon (wymagane)

Wiek osoby, która będzie chodzić na zajęcia:


Informacje dotyczące nauki pływania:

Lokalizacja

 Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny “Kurdwanów Nowy” Basen pływacki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie (Nowa Huta) Międzyszkolny Basen Pływacki – Kraków Nowa Huta Basen Uniwersytetu Ekonomicznego (okolice Ronda Mogilskiego)

Forma zajęć

 zajęcia grupowe zajęcia indywidualne

Opis umiejętności pływackich oraz pozostałe informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). (POLE OBOWIĄZKOWE)
Zapoznałem się z REGULAMINEM i akceptuje jego postanowienia. (POLE OBOWIĄZKOWE)

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas realizacji zajęć w Szkole Rekin, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji oraz propagowania Szkoły. Oświadczam przy tym, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem i z wizerunkiem mojego dziecka w materiałach promocyjnych Szkoły Rekin publikowanych na stronach internetowych, w social mediach jak i również poprzez ogólnodostępne środki masowego przekazu.

Komentowanie jest wyłączone